Chứng Nhận An Toàn Dịch Bệnh

Chứng Nhận An Toàn Dịch Bệnh
Sau một thời gian dài được sự quản lý nghiêm ngặt của Chi Cục Thú Y Tỉnh Ninh Thuận, để đủ điều kiện được công nhận cơ sở AN TOÀN DỊCH BỆNH.
Ngày 16/12/2020 Công ty chúng tôi đã được cấp chứng nhận cơ sở AN TOÀN DỊCH BỆNH, với các tiêu chuẩn:

Tôm đều 
 
Tôm đẹp

Tôm không nhiễm các loại bệnh:
 
Đốm trắng.
 
Hoại tử gan tụy cấp tính.
 
Hoại tử cơ quan tạo máu và biểu mô.
 
Tôm giống chất lượng tạo nên thương hiệu Phước Thắng Ninh Thuận.