GIẤY CHỨNG NHẬN VẬN CHUYỂN ĐỘNG VẬT,SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THUỶ SẢN NHẬP KHẨU(27/12/2022)

Hồ sơ giấy tờ có liên quan: Văn bản chấp thuận kiểm dịch của Cục Thú y (5859/TY-KDTS ngày 27/12/2022); giấy Chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu (2151601645); MHS: BNNPTNT10220053691; AWB: 205-57785932; ĐKBKD: 6280/2022/E02/ĐKB

Thủy sản phước thằng NT

Tác giả bài viết: http://thuysanphuocthangnt.com.vn/

Nguồn tin: thuysanphuocthangnt.com.vn