GIẤY CHỨNG NHẬN VẬN CHUYỂN ĐỘNG VẬT,SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THUỶ SẢN NHẬP KHẨU

Hồ sơ giấy tờ có liên quan: Văn bản chấp thuận kiểm dịch của Cục Thú y (1292/TY-KDTS ngày 28/3/2022); giấy Chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu (2222A02420); MHS: BNNPTNT10220053691; AWB: 157-74415681; ĐKBKD: 1723/2022/E02/ĐKB


Thủy sản Phước Thắng Ninh Thuận

Tác giả bài viết: http://thuysanphuocthangnt.com.vn/

Nguồn tin: thuysanphuocthangnt.com.vn