NHẬP KHẨU LÔ TÔM BỐ MẸ NGUỒN GỐC SIS

NHẬP KHẨU LÔ TÔM BỐ MẸ NGUỒN GỐC SIS

       Tối ngày 14/06/2016, Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận tiếp nhận hơn 200 cặp tôm giống bố mẹ thẻ chân trắng sạch bệnh từ Shrimp Improvement Systems PTE LTD Singapore.


 

 


Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận luôn đảm bảo nhập tôm bố mẹ chất lượng và sạch bệnh.