THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2018
Do nhu cầu phát triển mở rộng thị trường khu vực phía Bắc, Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận cần tuyển nhân sự ở các tỉnh sau:

Công ty nhận hồ sơ ứng tuyển đến khi tuyển đủ nhân sự !