Tôm sú giống Moana giống ngày 26/10/2017

Tôm sú giống Moana giống ngày 26/10/2017
Ngày 26/10/2017 Công ty TNHH Giống Thủy Sản Phước Thắng Ninh Thuận tiếp nhận 40 cặp Tôm sú Bố Mẹ Moana có nguồn gốc Hawaii USA.
Lô tôm sú bố mẹ không mang mầm bệnh WSSV ( Virus gây bệnh đốm trắng), YHV ( Virus gây bệnh đầu vàng), TSV ( Virus gây hội chứng Taura), HPV ( Virus gây bệnh gan tụy), IHHNV ( Virus gây hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan lập biểu mô), MBV ( Virus gây bệnh còi), IMNV ( Virus gây hoại tử cơ), NHPB (Virus gây hoại tử gan tụy), AHPNS/EMS.